Cari işlemler hesabı kasım ayında açık verdi

admin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2023’te cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 921 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 5 milyar 367 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 753 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 353 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 423 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar 500 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 162 milyon dolar olmak üzere toplamda 591 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 51 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 3 milyar 957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 706 milyon dolarlık net artış oldu.

Yorum yapın

vozol 12000 vozol 10000 vozol puff vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time casino casino siteleri